Найдите другой видеоролик на Вашем компьютере и повторите попытку. Нажмите «Вернуться в редактор сайта» вверху на этой странице.

Суть виховання полягає саме в тому, що старше покоління передає свій досвід, свою пристрасть, свої переконання молодшому поколінню". Макаренко

 

Школа для дитини — це простір, у якому вона вчиться будувати доросле життя в майбутньому. Наскільки воно буде успішним, щасливим і здоровим — залежить від багатьох чинників, зокрема розуміння батьками своєї ролі у вихованні власної дитини, створення вчителями акмеологічного виховного простору, розуміння дитиною своєї ролі в сім'ї, у шкільному колективі.

Школа є сутністю Майбутнього,
і вона вміє спрямовувати дітей
лише в Майбутнє.
Ш.Амонашвілі

Основою для формування системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об'єднувального, консолідувального чинника в суспільному розвитку. Цей чинник спрямований на формування життєвої позиції людини, становлення її як особистості та громадянина держави.

 

 

Голуби миру-гарний знак!

Виховна робота в нашій школі починається вже першого вересня, коли наші учні тільки-но перетинають порог школи. Проводимо перші уроки творчо і з натхненням.

Відвідування улюбленої бібліотеки.